Aktualnou Župi BDMS i Nacionalnom Svetištu Svetog Josipa

4. nedjelja kroz godinu

 

Vidješe oči moje spasenje tvoje.

Lk2,22-40
Kad se po Mojsijevu Zakonu navršiše dani njihova čišćenja, poniješe Isusa u Jeruzalem da ga prikažu Gospodinu — kao što piše u Zakonu Gospodnjem: Svako muško prvorođenče neka se posveti Gospodinu!

Opširnije...

3. nedjelja kroz godinu

 

Nastani se u Kafarnaumu da se ispuni što je rečeno po Izaiji.

Mt4,12-23
Kad je Isus čuo da je Ivan predan, povuče se u Galileju. Ostavi Nazaret te ode i nastani se u Kafarnaumu, uz more, na području Zebulunovu i Naftalijevu da se ispuni što je rečeno po proroku Izaiji: »Zemlja Zebulunova i zemlja Naftalijeva, put uz more, s one strane Jordana, Galileja poganska –narod što je sjedio u tmini svjetlost vidje veliku; onima što mrkli kraj smrti obitavahu svjetlost jarka osvanu.«

Opširnije...

2. nedjelja kroz godinu

 

Evo Jaganjca Božjega koji odnosi grijeh svijeta!

Iv1,29-34
U ono vrijeme: Ivan ugleda Isusa gdje dolazi k njemu pa reče: »Evo Jaganjca Božjega koji odnosi grijeh svijeta! To je onaj o kojem rekoh: Za mnom dolazi čovjek koji je preda mnom jer bijaše prije mene!«

Opširnije...

2. nedjelja po Božiću

 

Riječ tijelom postane i nastani se među nama.

Iv1,1-18
U početku bijaše Riječ i Riječ bijaše u Boga i Riječ bijaše Bog. Ona bijaše u početku u Boga. Sve postade po njoj i bez nje ne postade ništa Svemu što postade u njoj bijaše život i život bijaše ljudima svjetlo; i svjetlo u tami svijetli i tama ga ne obuze.

Opširnije...

1. nedjelja po Božiću

 

Uzmi dijete i njegovu majku te bježi u Egipat!

Mt2,13-15.19-23
Kad mudraci otiđoše, gle, anđeo se Gospodnji u snu javi Josipu: »Ustani«, reče, »uzmi dijete i majku njegovu te bježi u Egipat i ostani ondje dok ti ne reknem jer će Herod tražiti dijete da ga pogubi.«

Opširnije...

4. nedjelja došašća

 

Isus će se roditi od Marije, zaručene za Josipa, sina Davidova.

Mt1,18-24
Rođenje Isusa Krista zbilo se ovako. Njegova majka Marija, zaručena s Josipom, prije nego se sastadoše, nađe se trudna po Duhu Svetom. A Josip, muž njezin, pravedan, ne htjede je izvrgnuti sramoti, nego naumi da je potajice napusti.

Opširnije...

3. nedjelja došašća

 

Jesi li ti Onaj koji ima doći ili drugoga da čekamo?

Mt11,2-11
U ono vrijeme: Kad Ivan u tamnici doču za djela Kristova, posla svoje učenike da ga upitaju: »Jesi li ti Onaj koji ima doći ili drugoga da čekamo?«

Opširnije...